Бул формада деп белгиленген милдеттүү талаалар бар